Kvalitetsstyringssystem

Kvalitetsstyringssystem

Har du brug for hjælp til:

  • Etablering af et helt nyt kvalitetsstyringssystem
  • Indførelse af nye processer og/eller procedurer
  • Optimering og forenkling af eksisterende system / processer og/eller procedurer
  • Standardisering og/eller sammenlægning af forskellige kvalitetsstyringssystemer
  • Audit af egne processer med henblik på compliance og effektivitet
  • Audit af leverandører
  • Uddannelse og træning

Jeg har mange års erfaring i at opbygge, auditere og optimere kvalitetsstyringssystemer lokalt og globalt i henhold til kravene i:

Jeg er vant til at arbejde med elektronisk dokumentstyring, og kan også hjælpe jer med at vælge, implementere og validere et sådant system.

Derudover har jeg erfaring med implementering og validering af andre IT-systemer; for eksempel SAP QM & SAP QIM.

For nystartede og mindre virksomheder kan det være en stor opgave og udgift, at skulle opbygge et helt nyt kvalitetsstyringssystem. For at hjælpe disse virksomheder på vej, tilbyder jeg derfor salg af udvalgte standard procedurer, instruktioner og templates samt online rådgivning til implementering af disse.