Handelsbetingelser for online kurser

Borgensgaard Consulting udbyder online kurser til erhvervsdrivende mod betaling. Disse Handelsbetingelser samt Borgensgaard Consulting Cookie- og Privatlivspolitik gælder for alle erhvervsdrivende, som Borgensgaard Consulting indgår aftale med, om adgang til kursusmateriale.

Ved online kurser er der tale om levering af digitalt indhold, der normalt leveres umiddelbart efter tilmelding. Det er derfor ikke muligt at afbestille disse online kurser, og der er derfor heller ingen fortrydelsesret.

Levering af digitalt indhold er dedikeret til en unik bruger-id og adgangskode. Bruger-id og adgangskode er fortrolig information og skal opbevares og behandles som sådan. Indehaver af bruger-id og adgangskode må ikke sælge, overdrage eller på anden vis give tredjemand adgang til kursusindhold.

I tilfælde af tilmelding til online kursus, som ikke leveres umiddelbart efter tilmelding, er der en fortrydelsesret på op til 14 dage efter bestilling. Fortrydelsesretten bortfalder ved levering af ydelsen.

Kurser kan blive aflyst på grund af manglende tilslutning eller andre årsager. I sådanne tilfælde refunderes betaling indenfor 7 dage efter aflysning.

Er der en væsentlig forsinkelse af et kursus, som overstiger 14 dage, kan en kursist ligeledes få betaling refunderet såfremt dette ønskes.

 

Immaterielle rettigheder og ejendomsret

Alle rettigheder til materialer, der er anvendt som en del af et online kursus, tilhører Borgensgaard Consulting. Materialerne er beskyttet i henhold til ophavsret- og markedsføringsloven, hvorfor kopiering - mekanisk, digitalt, fotografisk eller anden gengivelse samt eftergørelse af skriftlige materialer eller dele deraf - ikke er tilladt medmindre dette er aftalt med Borgensgaard Consulting.

 

Ansvarsfraskrivelse

Al brug af serviceydelsen sker på eget ansvar. Borgensgaard Consulting er ikke erstatningsansvarlig for brug af website eller kursusindhold, herunder tab af indtægter, driftstab eller tab af data, driftsforstyrrelser eller lignende tab.

 

Force Majeure

Hvis der opstår force majeure, som forhindrer en Parts opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til aftalen, udskydes disse forpligtelser svarende til den periode, som force majeure situationen har varet.

 

Reklamation

Hvis du ikke er tilfreds med serviceydelsen, kan du kontakte os på E-mail: charlotte@borgensgaard-consulting.dk. Reklamationer skal ske skriftligt med konkret beskrivelse af hvilke fejl eller mangler, der gøres indsigelser overfor.

 

Misligeholdeles 

Såfremt en Part væsentlig misholder sine forpligtelser under aftalen, er den anden Part berettiget til at ophæve aftalen med umiddelbar virkning. Manglende betaling betragtes altid som væsentlig misligholdelse.

 

Værneting 

Enhver tvist mellem Borgensgaard Consulting og anden Part skal søges løst ved forhandling med henblik på at løse uoverensstemmelsen mindeligt. Hvis der ikke er opnået en mindelig løsning senest 25 kalenderdage efter, at forhandlingerne er påbegyndt, kan hver Part indbringe uoverensstemmelsen for de danske domstole.

 

Ændring af betingelser

Handelsbetingelser kan ændres med 15 dages varsel.

 

Yderligere information 

Har du brug for uddybende information om kursets faglige indhold, er du velkommen til at kontakte os på charlotte@borgensgaard-consulting.dk.

 

Generelle oplysninger

Borgensgaard Consulting, Sjælsøparken 4, 3450 Allerød, CVR nr. 40329021

E-mail: info@borgensgaard-consulting.dk.