kvalitetsstyring

Quality Management – Gør tingene rigtigt

Da kvalitetsstyring er meget reguleret i life science industrien, er det vigtigt at have en omfattende viden og erfaring inden for regulativer og standarder, kundekrav og almindelig praksis. Når man forstår fleksibiliteten i kravene, er det lettere at etablere et kvalitetsstyringssystem, der er i overensstemmelse med kravene og samtidig er effektivt og skaber værdi for organisationen.

Mange kvalitetsstyringssystemer er defineret og implementeret uden at tage hensyn til den nyeste viden om menneskelig adfærd, hvorfor industrien stadig oplever for mange menneskelige fejl. Der er meget at vinde ved at øge viden om menneskelig adfærd i relevante dele af organisationen.

Mange års erfaring med kvalitetsstyring

Jeg har mange års global erfaring og har arbejdet med forskellige størrelser af organisationer indenfor life science industrien. Jeg kan hjælpe dig og din organisation med mange forskellige områder indenfor kvalitetsstyring herunder:

Jeg har en meget procesorienteret og praktisk tilgang, og har let ved at lære nye processer og teknologier.

Du er velkommen til at kontakte mig for en uformel diskussion om dine udfordringer og høre mere om, hvordan jeg kan hjælpe dig og din organisation. Jeg vil altid basere min tilgang på, hvor du er i din proces, dit regulatoriske landskab samt din organisations størrelse og kompleksitet.