Quality Leadership

Quality Leadership – Gør de rigtige ting

Quality Leadership er en forudsætning for implementering af et effektivt kvalitetsstyringssystem. Hvordan ledere strukturerer, prioriterer og leder en organisation, har stor indflydelse på kvalitetsperformance i virksomheden.

En klar kvalitetsvision og strategi sikrer fokus på de rigtige ting og danner grundlag for en god prioriterings- og beslutningsproces.

Det er ikke kun vigtigt at have en stærk kvalitetsvision og -strategi, men også at overføre disse til forventet adfærd klart defineret i en kvalitetskultur. Den seneste videnskab om menneskelig adfærd understreger vigtigheden af ​​at gøre tingene meget konkrete for at nå målene.

Jeg har omfattende og global erfaring indenfor Quality Leadership og har arbejdet med forskellige størrelser af organisationer. Jeg kan bl.a. hjælpe dig og din organisation med formulering og optimering af:

  • Kvalitetsvision
  • Kvalitetsstrategi
  • Kvalitets KPI'er
  • Kvalitetskultur
  • Kvalitetsrapportering og kommunikation
  • Ledelsens evaluering
  • Forbedring af kvalitetsperformance
  • Reduktion af kvalitetsomkostninger
  • Forbedring af kundetilfredshed
  • Vidensdeling i virksomheden

Det er vigtigt, at ledere får den nødvendige støtte til at udvikle sig, da man leder andre ud fra hvor man er i sin egen personlige udvikling. Rejsen til godt lederskab starter ved, at man ser ind i sig selv og vokse indefra og ud. Som coach kan jeg støtte denne proces ved at hjælpe med at skabe mere klarhed og introducere dig / dine ledere til forskellige værktøjer.

Du er mere end velkommen til at kontakte mig for en uformel diskussion om dine udfordringer og høre mere om, hvordan jeg kan hjælpe dig, dit team og / eller din organisation. Jeg vil altid basere min tilgang på, hvor du er i din proces og tage jeres organisations størrelse og kompleksitet i betragtning.