Reduktion af Kvalitetsomkostninger

Reduktion af Kvalitetsomkostninger

Kvalitetsperformance har stor betydning for en virksomheds top- og bundlinje. Dårlig kvalitet har ikke alene indflydelse på kundetilfredshed, men kan også påvirke evnen til at være konkurrencedygtig på pris grundet for høje omkostninger.

De fleste virksomheder er gode til at måle og løbende reducere de direkte og synlige kvalitetsomkostninger som spild, kassation, omlevering & erstatning samt tilbagekaldelse.

Men det er kun toppen af isbjerget og der er et stort potentiale i at synliggøre og reducere de mere indirekte kvalitetsomkostninger.

Jeg kan hjælpe jer med at igangsætte en proces for reduktion af kvalitetsomkostninger:

  1. Identificering af de væsentligste kilder til indirekte kvalitetsomkostninger
  2. Plan for indsamling af data / grundlag for beregning/estimering kvalitetsomkostninger
  3. Indsamling af data og beregning/estimering af kvalitetsomkostninger
  4. Analyse af resultater og udvælgelse af indsatsområder
  5. Årsagsanalyse af kvalitetsomkostninger for hvert indsatsområde
  6. Handlingsplan

Det er min anbefaling at anvende systematisk problemløsning til at afdække årsager og forbedringsmuligheder.