Fremtidens leder driver bæredygtig ledelse og har styr på sin emotionelle intelligens

Den accelererende teknologiske og digitale udvikling samt FN’s verdensmål og klimakrisen har sat skub i et omfattende paradigme skifte. Vores primære fokus på profit og vækst er ikke længere holdbar, og vi står overfor et skift i den måde, som vi leder vores virksomheder og medarbejdere. Bæredygtig ledelse handler ikke kun om miljø og klima, men også om at skabe arbejdspladser, hvor stress reduceres og medarbejdere trives.

I fremtiden vil en virksomhed have (mindst) 3 bundlinjer, som alle vil have betydning for en virksomheds succes og eksistensberettigelse:
1. Profit
2. Medarbejdere
3. Kloden

En virksomheds bæredygtighed har allerede indflydelse på tiltrækning af investorer. For eksempel har min bank i år oprettet en investeringsforening, som alene investerer i bæredygtige virksomheder.

Nogle virksomhedsledere vil nok være betænkelige ved at fjerne fokus fra profit og vækst til fordel for medarbejdertrivsel. Der er heldigvis mange succeshistorier om virksomheder, som i kraft af øget medarbejdertrivsel, har opnået rigtig gode resultater både på top og bundlinje.

En del af disse tager udgangspunkt i ”Servant Leadership”, hvor man arbejder med den traditionelle hierarkiske struktur, når man skal sætte mål og strategier, men vender den på hovedet når planerne skal eksekveres. Det vil sige at lederens primære fokus ikke er at forfølge de fastsatte mål, men at sikre medarbejdernes trivsel og skabe de bedste rammer for, at de kan opnå målene.

Som Ken Blanchard, kendt for one-minute manager, så smukt udtrykker det, så har medarbejdere og mellemledere i traditionelle organisationen fokus på, at servicere opad i organisationen fremfor at servicere kunderne. I ”Servant Leadership” er det lederen, som servicerer de medarbejdere, som han/hun har i reference, så de kan servicere kunderne. Glade og tilfredse medarbejdere som trives, giver glade og tilfredse kunder. Glade og tilfredse kunder giver omsætning, vækst og profit.

En leder, hvis primære fokus er medarbejdernes trivsel, skal være nærværende og opmærksom på hver enkelte medarbejder, som han/hun har i reference. For at kunne afkode en medarbejders behov, skal man trække på sin emotionelle intelligens – EQ.

Flere undersøgelser har vist at EQ har større betydning for ens succes som leder end IQ, og at det er stigende jo højere oppe man er i organisationen.
Den gode nyhed er, at til forskel for IQ, så kan man udvikle sin EQ igennem hele livet.
Den dårlige nyhed er, at ifølge psykolog og videnskabsjournalist Daniel Goleman, så har stress indflydelse på den emotionelle intelligens og vores evne til at være empatiske og opmærksomme på andres behov.
En undersøgelse foretaget af interesseorganisationen Lederne i 2015 viste at hver 5 leder i Danmark følte sig stresset.
For at lederne kan udvikle deres emotionelle intelligent og skabe bedre trivsel for deres medarbejdere, skal topledelsen starte med at ændre deres fokus fra målopfyldelse til at servicere deres ledere og skabe de bedste rammer for deres trivsel.

Jeg håber med denne og efterfølgende indlæg at inspirere danske virksomheder og ledere til at få sat skub i transformationen fra traditionel ledelse til bæredygtig ledelse, så vi både får mere trivsel på de danske arbejdspladserne, men også fremtidssikret et succesfuldt dansk erhvervsliv og dermed den danske velstand.

Er du interesseret i at læse de efterfølgende indlæg og automatisk blive informeret, når de bliver lagt på hjemmesiden, kan du følge Borgensgaard Consulting og/eller min personlige profil på linkedin.